ВШСС - БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Београдска политехника постоји од 1959. године. Током година мењала је имена, структуру, уводила и усавршавала студијске програме, у складу са интересовањима студената, захтевима тржишта и осталих заинтересованих страна. Ангажовала је и усавршавала стручњаке за нове области и стално побољшавала и унапређивала свој рад. Године 2003. започели смо успостављање система менаџмента квалитетом, према захтевима међународних стандарда – са циљем побољшања образовног процеса и свеукупног пословања Школе –а 2009. године извршена је и сертификација успостављеног система менаџмента квалитетом.

Београдска политехника и њени студијски програми од 2007. године подлежу редовним циклусима акредитације. Имамо развијену сарадњу са многим привредним гранама, као и сродним организацијама у земљи и иностранству, а учествујемо и на различитим пројектима и организујемо изложбе из области уметности и дизајна, као и научно-стручне скупове. До сада је у Школи дипломирало око 6000 студената, на основним и специјалистичким студијама, из области дизајна и технологија.