САРАДЊА

Београдска политехника је посвећена стварању, преносу и размени знања, вештина и способности потенцирајући знање као основну вредност која прожима све њене делатности – високо образовање, истраживачко-развојни и уметнички рад и сарадњу са окружењем.

У складу са својом мисијом, видећи себе као установу са значајном друштвеном улогом, суштину сопственог деловања видимо у усмерености ка испуњењу захтева социјалних партнера. Међу социјалним партнерима смо идентификовали следеће категорије: Студенти, установе образовног система, институције државне управе, субјекте друштвене заједнице, привредне субјекте и међународно окружење.