ИСКОРИСТИ СВОЈУ КРЕАТИВНОСТ И СТВАРАЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ У УМЕТНОСТИ!

Слајд 1

[ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН]

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

ИСКОРИСТИ СВОЈУ КРЕАТИВНОСТ И СТВАРАЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ У УМЕТНОСТИ!

Слајд 2

[ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН]

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

ИСКОРИСТИ СВОЈУ КРЕАТИВНОСТ И СТВАРАЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ У УМЕТНОСТИ!

Слајд3

[ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН]

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

ИСКОРИСТИ СВОЈУ КРЕАТИВНОСТ И СТВАРАЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ У УМЕТНОСТИ!

Слајд 4

[ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН]

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

ИСКОРИСТИ СВОЈУ КРЕАТИВНОСТ И СТВАРАЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ У УМЕТНОСТИ!

Слајд 4

[ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН]

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Шта нас чини другачијим?

Студијски програми на Београдској политехници су скуп целина обједињених мисијом и визијом установе, са циљем стварања високообразованог кадра за потребе одређених индустријских грана, као и образовања специјалиста за уско стручне области. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, студентима указује и на конкретна практична решења и примену савремених технологија и трендова у дизајну. Кроз наставни процес се ставља акценат на самосталан и практичан рад студента, као и на његову појачану личну одговорност и активно учествовање у наставном процесу.

Бранкова 17, тел: (011) 26 33 127

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017